Hüseyin Rahmi Gürpınar

 
...
 
Yazarın katkıda bulunduğu Kitap Listesi
Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Büyülü Fener

Grizzly bears are one of the biggest mammals living on the land. Their weights range between 80 - 600 kilograms. They can walk on their feet as humans. They eat not just meat but also various herbs. They are very strong. They can run as fast as a horse...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Koç Üniversitesi Yayınları

İstanbul’un yeraltı dünyasına delilerle yapılan bir yolculuk… Şadan’la Kalender Nuri’nin  “Bu iş karakolda biter” dedirten maceraları…

Bu tuhaf ikili bir yandan entrikalarını kurarlarken bir yandan da deli kimdir, akıllı kimdir, dâhilikle deliliği ayıra...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Şadan ve Kalender Nuri... İstanbullu iki genç... Hüseyin Rahmi, İstanbul'u ve İstanbul yaşantısını bu iki genç üzerinden anlatıyor. Ama bu gençler "deli"... Maceraları da, konuşmaları da, hareketleri de öyle, çünkü toplumsal kuralları, genel ahlakı, yo...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

İç içe iki romandan oluşan Billur Kalp cumhuriyetin ilanını takip eden dönemde, İstanbul'da geçiyor. Uzun ve sarsıntılı yıllar, Türkiye toplumunu altüst etmiş; toplumsal ilişkiler yeniden ve başka şekillerde kurulmaya başlamıştır. Erkek nüfusu azalm...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Ayrıntı Yayınları

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Bir Muadele-i Sevda romanı ilk olarak İkdam gazetesinde tefrika edildikten sonra ayrıca Maârif nezareti celîlesinin ruhsatıyla İkdam matbaasında 1899’da (1315) kitap olarak basılmıştır. Bir Muadele-i Sevda, “Bir Sevda Denklem...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Hüseyin Rahmi romanlarının temel mesele ve konularından birisi olan kadınlar ve evlilik, dolayısıyla İstanbul'un sosyal hayatı, bu kez metafizik bir cinayet vasıtasıyla karşımıza çıkıyor. Naşit Nefi Efendi ile evlenmeye mecbur bırakılan Fikriye Hanım, ...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları
Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları
Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Batılılaşma meselesinin günlük hayata etkilerine romanlarında sık sık değinen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Deli Filozof'ta, aklıselim sahibi bir bilgenin -gerek sokakta gerekse kendi ailesi nezdinde- düşüncelerini savunurken karşılaştığı zorluklara değiniyo...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları
Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Tüm eserlerini yayımlamakta olduğumuz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın, Efsuncu Baba ve Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür adlı romanlarını tek kitap olarak sunuyoruz. Efsuncu Babada safsatalar ve hurafeler ile dalga geçen Gürpınar, kitabın sonuna bir de ...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | İş Bankası Kültür Yayınları

Efsuncu Baba büyüyle, simyayla, tılsımla uğraşan; define aramak, madeni altına çevirmek, yıldıznamelerden âlemin sırrını çözmek gibi heveslere kapılmış bir zat-ı muhteremdir. Onun dünyasını batıl inançları şekillendirir, her adımını bu hurafelere göre ...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

İstanbul'un sokak ve konak hayatını romanlarında ustalıkla işleyerek bu alanda son derece önemli kaynaklar bırakan Hüseyin Rahmi, macera romanı alanında da ne kadar mahir olduğunu gösteriyor. Konak hayatının konforuna alışmış Nefi Bey ve kayınbirade...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Tutku Yayınevi

Sokağı edebiyata taşıyan yazar olarak bilinen Hüseyin Rahmi Gürpınar, eserlerinde kullandığı yalın dil ile en çok okunan yazarlar arasında yer almıştır. Gürpınar, roman ve öykülerinde seçtiği tipleri seviyelerine uygun, ustaca konuştururken olayları he...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Türk edebiyatının ilk korku romanı olma özelliği taşıyan Gulyabani, bir yandan batıl inançları ele alırken bir yandan da güncelliğini hâlâ koruyan bir başyapıt.

Yapıtlarında her zaman mizaha geniş yer ayıran Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gulyabani'de korkuyla...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | İnkılap Kitabevi

Romanlarını, halkı “yüksek bir felsefe”ye doğru çekmek için kaleme aldığını söyleyen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Aydınlanma felsefesinden, Schopenhauer ve Nietzsche gibi filozoflardan da etkilenmiştir. Toplumun peşin yargılardan, geleneksel düşünce kalıpla...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | İskele Yayıncılık

Hüseyin Rahmi Gürpınar ; İstanbul halkının toplumsal, töresel yaşantılarını, aile geçimsizliklerini, batıl inançlarını, yaşadığı çağdaki Türk toplumunun geçirmekte olduğu krizleri hümuristik bir mizah dehasıyla anlatır.

Mizahı, güldürücü olduğu kadar, g...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Boş inançlarımız bizi nerelere sürüklemez ki! “Perili” bir konakta geçen, hem korkutan hem güldüren, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın sürekli tekrarlanan temalarından batıl inançlara ilişkin bir serüven, bir toplumsal eleştiri. Edebiyatımızın ilk korku romanı...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Türk edebiyatının kilometre taşlarından biri olan Hüseyin Rahmi Gürpınar, günlük yaşamı dile getirirken mizah öğesini her zaman ön plana çıkartmıştır.

Bu kitapta yer alan Gulyabani ve Gönül Ticareti adlı yapıtları genç okurlarımız için özenle sadeleştir...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları
Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Ayrıntı Yayınları

Hüseyin Rahmi Gürpınar, o dönem dünyayı kasıp kavuran ve yoksulları kırıp geçiren İspanyol nezlesinden yola çıkarak işlediği Hakka Sığındık romanında, yoksul insanların kırıldığı bu salgın sırasında servetlerine servet katan Sultan Abdülhamit devri zen...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Bilge Kültür Sanat

Gerçekçi hayat sahnelerini kaleme alan Hüseyin Rahmi romanlarında zaman zaman İstanbul’un kenar semtlerine yer verir. Hayattan Sayfalar’da Birinci Dünya Savaşı öncesi fakir insanların nasıl geçindikleri ve mezarlıklarda yaşananlar yazarın ilgi çekici g...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

Yayıncıların en temel sorunlarından biri olan korsan yayıncılık, ata yadigârı ve tarihsel miras olarak günümüze ulaşmış. Hüseyin Rahmi Gürpınar, İffet romanının 1927'deki ikinci baskısına yazdığı önsözde korsan baskıya hayır ve yazar emeğine saygı mani...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Everest Yayınları

İlk dönem romanlarında genel olarak kapalı "konak" hayatını "tiye alan" Hüseyin Rahmi, cumhuriyetin ilanından sonra kendine yeni bir araştırma sahası bulmuştu. İnkılapların sosyal hayatta meydana getirdiği değişikliklere paralel olarak 1930larda mikros...

Hüseyin Rahmi Gürpınar    | Ayrıntı Yayınları

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde eser vermiş bir yazarımızdır. Gürpınar’ın romanlarındaki karakterler toplumun her kesiminden, her yaş grubundan seçilmiştir: İstanbul hanımefendileri, İstanbul beye...