Adalet Ağaoğlu

 
...
 
Yazarın katkıda bulunduğu Kitap Listesi
Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

Yazma meselesini sürekli sorgulayan her yazar, hele durağanlığın bittiği, yerin yerinden oynadığı şu dünyada, elbette birtakım sıçramalar yapacaktır. Artık yazının bir değeri kalıp kalmadığını da sorgulayabiliriz. Ama şu aşamada, yazı sürdükçe demek is...

Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

Adalet Ağaoğlu, "Karşılaşmalar"ın birinci cildi sayılabilecek kitabı "Başka Karşılaşmalar" ile okurunun karşısında. Denemeler, değiniler ve söyleşileri ile "yazar kadrajı"nı daha çok kendi üstüne, onu oluşturan, onda tortulaşan "şeyler"e çevirmiş olara...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

“İntihar etmeyeceksek içelim bari!”

“Denebilir ki, Türkiye’de aydın sorununu Türkiye’nin tarihsel dönüşümüne somut insana eklemleyen romanlar, ilk kez Adalet Ağaoğlu’nun çabasıyla gerçekleştirilmiştir. Ağaoğlu, günümüzün hiç kuşkusuz en önemli romancısı...

Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

"Bir Düğün Gecesi", edebiyatımızda eşine az rastlanan bir anatomi dersi: Adalet Ağaoğlu'nun, içinde yaşadığımız bir dönemi, toplumsal örgüyü ve bireysel çırpınışları usta fırça darbeleriyle betimlediği bu roman, yayımlandığı yıl Türkiye'de verilen bütü...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

"Bir yazar için yazmak eyleminden daha öğretici bir şey yok." Günlük türünün en önemli isimlerinden biri olan Andre Gide, edebiyatçı günlüklerinin birer portre, öykü, anı, tarih yazısı olduğunu söyler. Türk edebiyatının abidevi günlüklerinden biri ola...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

Damla Damla Günler II 1977 - 1983     "Bir yazar için yazmak eyleminden daha öğretici bir şey yok." Günlük türünün en önemli isimlerinden biri olan Andre Gide, edebiyatçı günlüklerinin birer portre, öykü, anı, tarih yazısı olduğunu söyler. Türk ed...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

“Bir yazar için yazmak eyleminden daha öğretici bir şey yok.”  Günlük türünün en önemli isimlerinden biri olan André Gide, edebiyatçı günlüklerinin birer portre, öykü, anı, tarih yazısı olduğunu söyler. Türk edebiyatının abidevi günlüklerinden biri ...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

“Bir yazar için yazmak eyleminden daha ögretici bir şey yok.”  Günlük türünün en önemli isimlerinden biri olan André Gide, edebiyatçı günlüklerinin birer portre, öykü, anı, tarih yazısı olduğunu söyler. Türk edebiyatının abidevi günlüklerinden biri...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

Türkiye Cumhuriyeti’nin analizi niteliği taşıyan “Dar Zamanlar” serisinin dördüncü kitabı Dert Dinleme Uzmanı, Adalet Ağaoğlu’nun on sekiz yıl aradan sonra yazdığı roman. Ağaoğlu, her dert dökümünün simgesel anlam ve çağrışımları olduğunun altını çi...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

"Bir tomofil taksi, Bayram'ın kafasında şimdi kağnının iki kanat takınmışı, öküzlerin ayaklarına da yaldızlı tekerler bağlanmışıdır artık. Artık, neye nasıl kurban edileceğini düşünmeye gerek yok. Kanatlara binip uçacak, kendini kurtaracak."

“Fikrimin i...

Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

"Bayram, Mercedes'in yağ gibi akıcılığına, sarsıntısız, sessiz gidişine büyük ölçüde gölge düşüren küçük patpatlamalar arasında, bir köşeye sığınıyor. Duruyor. Yere atlayıp, onca dağdağa ve barbarlığa artık kör ve sağır; ellerini beline koyarak üç adım...

Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

Gece Hayatım, ilk olarak 1991'de yayımlandı ve büyük ilgi uyandırdı. Yazarın rüyalarını ve kâbuslarını anlattığı bu anlatı, üç ana başlık altında, altmış bir bölümden oluşuyor. Yazarın bilinçaltını okuma uğraşı, kitap boyunca toplumsal bellekten bireys...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

“Benim tek başına fantazyalardan örülü kitaplar, bilimkurgusal türde hikâyeler, romanlar yazmaya heveslenmeyişim, başlarda da değindiğim gibi, uyanık uykularımdan ötürüdür. Gece hayatımda gördüklerim, bakıyorum da, gündüz hayatımda gördüklerimden, gözl...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları
Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

"Geçerken"de Adalet Ağaoğlu'nun 1975-85 yılları arasında yazdığı, sadece sanat ve edebiyatla ilgili yazılar yer alıyor: Aradan on yıl geçerken, geçerliklerini yitirmemiş, tersine çeşitli vesilelerle tekrar tekrar kanıtlamış yazılar... Anılarını yazarke...

Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

Bir yazar kendini ve yaşadıklarını yazdıklarına ne kadar koyar?.. Ya da bir okuyucu yazarı yazdıklarında ne kadar bulur? Bu soruların ötesinde, hayatın içinde yaşayan bir kişi olarak yazar, kendi romanını yazamaz mı? Göç Temizliği'nde Adalet Ağaoğlu ço...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

“Anılar yazılıyorsa ve anı da gerçekte yaşananın çok değişmiş hali ise –aynı suya iki kez girilemeyeceği gerçeği- burada da artık o hayat yeniden kurgulanıyor demektir. (Rüyalarımı, kâbuslarımı yazıyorum şimdi; burada da aynı şey.) O zaman anı da bir ç...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

Döndüğünde, her renkten çiçeklerle o kadar büyük bir buketi kucaklamıştı ki, yüzünü göremiyorduk. Sesini, o koca çiçek yığını ardından işitmiştik. Ben onu hep, işte bu, çiçekten yüzüyle düşünürüm. Hep de o sesi: "Hadi gidelim."

Hikâyeci Adalet Ağaoğlu...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

Adalet, ilk kitabı basılmadan önce onu bana ithaf edeceğini söyledi. Ben de “Kitaba basılmasın da, baskıdan sonra bana elle yazacağın bir ithafla kitabı armağan et,” dedim. Bu armağanlar bugüne kadar sürdü. Her kitabın her baskısından bir adet, ithaflı...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

"içindeki isyan köpeği ne kadar hırlarsa hırlasın, onun kalem tutan eli, ne bir bıçak sallamıştır ne de ateşli bir silaha dokunmuştur. Özdenetimin buyruğudur: Kimsenin çenesine yumruk atmaz, başına taşla vurmaz, bir bankanın önünde kuyrukta uzun süredi...

Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

"Hayır"la birlikte, Adalet Ağaoğlu, içinde yaşadığımız "Dar Zamanlar"a uçsuz bucaksız bir genişlik vermeyi başarmıştır: "Bir Düğün Gecesi"nin bittiği yerden başlayarak, Türkiye'nin son dönemini sarsan bütün sahneleri içeren bu romanla, ek debili bir ır...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları
Adalet Ağaoğlu    | Yapı Kredi Yayınları

Karşılaşmalar'ın şimdi elinizde tuttuğunuz türden deneme, değini, söyleşi alaşımı (...) bir kitap için çok çağrışımlı bir ad olduğuna inanıyorum. Bunu, Cumhuriyet gazetesinde çıkan köşe yazılarıma 'Karşılaşmalar' adını verirken de açıklamıştım: Sözcüğü...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

“Her zaman şuna inandım: Umudum, umutsuzluğumdur. Eğer biz kolay umuda yüz vermiyorsak, umudu gerçekten doğurabiliriz.” “Eskiden romanların sonuna ‘Bitti’, ‘Son’ gibi notlar düşülürdü. Bu, daha çok, olay aktaran, serüven aktaran romanlar için geçerl...

Adalet Ağaoğlu    | Everest Yayınları

“İnsan krapon kâğıdından kanatlar takınca kelebek olduğuna inanır. Koyun postunda koyun, kurt postunda kurt […] Ülkü de giydirilebilir üstünüze ve Etlik tepeleri dağ gözükür gözünüze.”

Ölmeye Yatmak romanı biçim açısından da ilginç. Çok geniş bir dönemi...