Dış Ticaret İşlemleri

 
Etiket Fiyatı: 50,00 TL
Yayın Tarihi: Ağu. 2018
Baskı Bilgileri: 01.08.2018
Barkod: 9786053276852
ISBN: 9786053276852
Sayfa Sayısı: 715
Boyut: 16,5 X 23,5
Kapak: Ciltsiz
Ekonomi   İnceleme Araştırma  
 

I. Bölüm 1. Uluslararası Ticaret 1.1. İç ve Dış Ticaret Arasındaki Farklar 1.2. Ülkelerin Dış Ticaret Yapma Nedenleri 1.3. Dış Ticaret Politikasının Amaçları  1.4. Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları 1.5. Tarife Dışı Engeller  1.6. Tarife Benzeri Faktörler  1.7. Telafi Edici/Dengeleyici Vergi 1.8. Görünmez Engeller  1.9. Damping (Uluslararası Fiyat Farklılaştırması) 1.10. İhracatın Özendirilmesi 1.11. Kamu Kuruluşlarının Satınalma Politikaları 1.12. Uluslararası Ticarette Yeni Bir Korumacılık: İlave Gümrük Vergisi (İGV):  1.13. Karşılıklı Ticaret Sistemleri

II. Bölüm 2. Uluslararası Ticaret Teorileri  2.1. Merkantilizm Öncesi Dönem  2.2. Geleneksel Teoriler 2.3. Geleneksel Teorilere Neoklasik Katkılar 2.4. Sabit Maliyetler ve Uluslararası Ticaret  2.5. Modern Dış Ticaret Teorileri 2.6. Yeni Dış Ticaret Modelleri  2.7. Uluslararası Ticarette Korumacılık

III. Bölüm 3. Uluslararası Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar  3.1. Ekonomi Bakanlığı (EB) 3.3. Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB) 3.4. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3.5. Maliye Bakanlığı (MB) 3.5.1. Maliye Bakanlığının Dış Ticaretle İlgili Görev ve Yetkileri 3.6. Kalkınma Bakanlığı (KB)  3.7. Sağlık Bakanlığı (SB) 3.8. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)  3.9. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı  3.10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)  3.11. Türkiye Cumhuriyeti Şeker Kurumu 3.12. İhracatçı Birlikleri 3.13. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları 3.14. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM 3.15. Bankalar 3.16. Kültür Bakanlığı (KB)  3.17. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)  3.18. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 3.19. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (TCDB)  3.20. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)  3.21. Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV 3.22. Hazine Müsteşarlığı (HM 3.23. Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası)  3.24. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)  3.25. Valilikler  3.26. Dış Ticarete Yardımcı Olan Diğer Kurum ve Kuruluşlar 3.27. Dış Ticaretle İlgili Uluslararası Kuruluşlar

IV. Bölüm 4. Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri  4.1. Uluslararası Ticaret Odası (ICC: International Chamber of Commerce) 4.2. Incoterms 2010 İle Getirilen Yeni Düzenlemeler 4.3. Teslim Şekilleri  4.4. Teslim Şekillerine Göre Maliyetlerin Dağılımı 4.5. Teslim Şekillerine Göre Fiyatlandırma

V. Bölüm 5. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri 5.1. Peşin Ödeme (Cash in Advance/Advance Payment / Prepayment) 5.2. Akreditifli Ödeme (Letter of Credit: L/C)  5.3. Vesaik Mukabili Ödeme: Poliçe İle Satış (Cash Against Documents / CAD)  5.6. Karşı Ticaret  5.7. Konsinye Satış (Malın Elden Çıkarılmasından Sonra Ödeme)  5.8. Fason Üretim 5.9. Dış Ticarette Yeni Bir Ödeme Yöntemi: Banka Ödeme Yükümlülüğü (BÖY)/ Bank Payment Obligation (BPO)

VI. Bölüm 6. Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler  6.1. Ticari Belgeler (Commercial Documents 6.2. Resmi Belgeler 6.3. Taşıma Belgeleri  6.4. Sigorta Belgeleri 6.5. Finansman Belgeleri  6.6. Gümrük Beyannamesi

VII. Bölüm 7. Dış Ticarette Pazar Araştırması ve Dış Ticaret Sözleşmeleri 7.1. Dış Ticarette Pazar Araştırması 7.2. Dış Ticaret Sözleşmeleri 7.3. Dış Ticarette Uyuşmazlıkların Çözümü

VIII. Bölüm 8. İhracat ve İthalat İşlemleri 8.1. İhracat İşlemleri 8.2. İthalat İşlemleri

IX. Bölüm 9. Serbest Bölgeler 9.1. Serbest Bölgelerin Kurulması ve İşletilmesindeki Temel Amaçlar 9.2. Serbest Bölgelerle İlgili Yasal Mevzuat 9.3. Serbest Bölgelerin Sınıflandırılması İle İlgili Kriterler 9.4. Serbest Bölge Türleri  9.5. Serbest Bölgelerin Başarısını Etkileyen Faktörler 9.6. Serbest Bölgelerin Özellikleri  9.7. Serbest Bölgelerin Avantajları 9.8. Serbest Bölgelerin Sakıncaları 9.9. Serbest Bölgelere Getirilmesi Yasak Olan Mallar  9.10. Türkiye’de Serbest Bölgelerin Kısa Tarihçesi  9.11. Türkiye’de Bulunan Serbest Bölgeler  9.12. Türkiye’de Serbest Bölgelerdeki Faaliyet Ruhsatlarının Dağılımı 9.13. Türkiye’de Serbest Bölgelerde İstihdamın Durumu  9.14. Türkiye’de Serbest Bölgelerde Ticaret Hacmi

X. Bölüm 10. Döviz Kuru 10.1. Nominal Döviz Kuru  10.2. Reel Döviz Kuru  10.3. Döviz Kurunun Belirlenmesi  10.4. Finansal Piyasalar ve Döviz Piyasası 10.5. Döviz Piyasaları  10.6. Döviz Kurunun Açıklanması (Kotasyon) 10.7. Döviz Arbitrajı 10.8. Döviz Spekülasyonu  10.9. Döviz Piyasasında Vadeli İşlemler 10.10. Konvertibilite (Tam Çevrilebilirlik) 10.11. Türkiye’de Konvertibiliteye Geçiş 10.12. Döviz Kuru Sistemleri  10.13. Döviz Kuru - Dış Ticaret İlişkisi

XI. Bölüm 11. Ödemeler Bilançosu (Balance of Payments)  11.1. Cari İşlemler Hesabı  11.2. Sermaye Hesabı  11.3. Resmi Rezervler Hesabı 11.4. İstatistiki Farklar (Net Hata ve Unutmalar)  11.5. Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri 11.6. Ödemeler Bilançosu Açıklarında İzlenecek Politikalar  11.7. Ödemeler Bilançosu Denkleştirme Mekanizmaları  11.7. Uluslararası Yatırım Pozisyonu: UYP  XII. Bölüm 12. Gümrük İşlemleri  12.1. Gümrüğün Tanımı ve Fonksiyonları  12.2. Gümrükle İlgili Temel Kavramlar 12.3. Türk Gümrük İdaresinin Tarihsel Gelişimi  12.4. Eşyanın Menşei ve Menşe Kuralları  12.5. Özet Beyan 12.6. Gümrük Kıymeti  12.7. Uluslararası Ticaretten Alınan Vergi ve Fonlar  12.8. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması İle İlgili Örnek Uygulama  12.9. Gümrüklerde Temsil Yöntemleri 12.10. Gümrük Rejimleri  12.11. Gümrüklerde Beyan Yöntemleri

XIII. Bölüm 13. Kambiyo İşlemleri 13.1. Kambiyo Mevzuatı  13.2. Kambiyo İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar 13.3. Türk Parası İle İlgili Düzenlemeler  13.4. Döviz İle İlgili Düzenlemeler  13.5. Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalara İlişkin Düzenlemeler  13.6. Görünmeyen İşlemler (Hizmet Ticareti) İle İlgili Düzenlemeler  13.7. Sermaye Hareketleri İle İlgili Düzenlemeler  13.8. Menkul Kıymetler  13.9. Kredilere İlgili Düzenlemeler 13.10. Yetkili Müesseseler (Döviz Büroları) 13.11. İhracat Bedellerinin Tahsili ve Hesapların Kapatılması  13.12.İhracatta Ödeme Şekilleri  13.13. İhracat Bedellerinin Tasarrufu 13.14. Factoring İşlemi 13.15. Mahsup 13.16. Mahsuben Ödeme  13.17.İthalat Bedellerinin Ödenmesi  13.18. Ödeme Şekilleri 13.19. Üçüncü Ülkelerdeki Bankalar Nezdinde Akreditif Açılması  13.20. Transit Ticaret  13.21. Döviz Tevdiat ve Altın Depo Hesapları 13.22. Kambiyo İşlemlerinde Süreler

XIV. Bölüm 14.Uluslararası Ticaretin Finansmanı 14.1. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Kredileri (Eximbank Kredileri)  14.2.Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri  14.3. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler  14.4.Türkiye’de İhracata Yönelik Devlet Yardımları 14.5.Bankalarca Kullandırılan Döviz Kredileri  14.6. Ülke Kredileri 14.7. Factoring 14.8. Forfaiting 14.9. Leasing  14.10. İhracat Kredi Sigortası  14.11. Vergi, Resim ve Harç İstisnası 14.12. İhracatta KDV İadesi ve İstisnası 14.13. İhracatta KDV İadesi ve İstisnası İle İlgili Örnekler

XV Bölüm 15. Uluslararası Ticaret ve Lojistik 15.1.Temel Bilgiler 15.2. Uluslararası Ticarette Maliyetler 15.3. Lojistik Maliyetler 15.4. Taşıma Türlerine Göre Maliyetler  15.5.Lojistiğin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler  15.6. Lojistiğin Gelişmesinde Etkili Bir Politika Aracı: Lojistik Köyler  15.7. Türkiye’de Lojistik Köyler 15.8. Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörü  15.9. Ülkelerin Lojistik Performansını Ölçülmek Amacıyla Kullanılan Endeksler  15.10.Dünyada ve Türkiye’de Taşımacılık Sektörü 15.11. Türkiye’de Taşıma Şekillerine/Taşıma Yollarına Göre İhracat 15.12. Türkiye’de Taşıma Şekillerine/Taşıma Yollarına Göre

Etiketler; Dış Ticaret İşlemleri Abdullah Takım Dış Ticaret İşlemleri İlyas Kays İmamoğlu Dış Ticaret İşlemleri Yücel Naktiyok Dış Ticaret İşlemleri 9786053276852 Ekin Yayınevi